CZ EN DE NEW

Výsledky mySASY ve vztahu k onemocněnízpět

Včasná diagnostika onemocnění pomocí mySASY

Stále častěji se při konzultaci výsledků s trenéry setkáváme s dotazy na možnost využití mySASY pro včasnou diagnostiku a další práci s COVID–19 a dalšími nemocemi. S ohledem na to jsme pro vás připravili shrnutí našeho pozorování v rámci posledních dvou let.

Již před dobou covidovou jsme spolu s našimi klienty registrovali případy, kdy došlo, bez přímé vazby na předešlý tréninkový režim, k nenadálému přesunu výsledku mimo běžné spektrum sportovce (zpravidla zmenšení kolečka a pokles kompenzace pod 80 %na více než dva dny. Na základě zkušeností trenérů využívajících mySASY máme potvrzeno, že pokud tento stav nezohlednili v tréninku (nesnížili plánovanou zátěž) a v celkovém režimu svěřence, došlo v dalších dnech k plnému propuknutí onemocnění. Svědectví o tom podává například světově známý triatlonový trenér Luboš Bílek (ZDE) či trenér mladých atletických nadějí z ASK Slavia Praha Petr Šarapatka (ZDE).

Podobný jev pozorujeme také v případech COVID-19 pozitivních jedinců. Téměř ve všech případech, o kterých jsme byli informováni, došlo k razantnímu poklesu aktivity obou větví ANS cca 1–2 dny před prvním projevením příznaků onemocnění. Jedná se o velmi důležité období, neboť v tomto momentě sportovec již může být nakažlivý pro ostatní členy svého týmu/skupiny, ale zároveň o tomto stavu ještě nemá ani ponětí, protože nemusí pociťovat žádná omezení v tréninku ani na svém zdravotním stavu. Pokles aktivity obou větví ANS se v této fázi onemocnění zpravidla neprojevuje ještě ani v klidové tepové frekvenci, tedy je pozorovatelný pouze díky přesné diagnostice HRV.

Naše doporučení v aktuální situaci je tedy vždy detailně a ideálně ve spolupráci se svěřencem prozkoumat možné příčiny takového zhoršení stavu nesouvisejícího s tréninkovým režimem a na základě těchto informací zvážit úpravu celkového režimu i tréninku.

Tímto využitím mySASY může sportovec docílit dvojí výhody:

  • Nenakazí své okolí v případě, že u něj záhy vypukne onemocnění COVID-19;
  • úpravou tréninkové zátěže lze předejít kumulaci stresových faktorů v začátku onemocnění, a tedy docílit jeho klidnějšího průběhu.

Někteří trenéři se nám přiznali, že když zkusili podobnou situaci (2–a vícedenní výkyv výsledku mySASY) v tréninku nerespektovat, brzy se po něm dostavila horečka nebo jiné příznaky onemocnění, což vedlo k delší době rekonvalescence než u sportovců, kteří výsledek respektovali a průběh tréninku a režim upravili. V případě viróz (není potvrzeno u COVID-19) tak trenéři často žádný další průběh onemocnění neregistrovali a mohli po snížení zátěže pokračovat v dalším tréninku bez omezení.

Naše doporučení tedy je:

  • Pokud naměří jedinec velmi zvláštní (neočekávanývýsledek, který se propadá mimo jejich běžné spektrum, zpravidla 80 % kompenzace a nižší, projděte se svěřencem možné příčiny takového výsledku a zvažte úpravu plánované zátěže;
  • pokud naměří jedinec druhý negativní výsledek následující den, doporučujeme trénink zcela vypustit a provést test na přítomnost COVID-19.

Vzhledem k tomu, že reakce na onemocnění může být vždy individuální, deklarujeme, že nelze mySASY považovat ve vztahu ke COVID-19 za jakoukoli náhražku preventivního antigenního nebo PCR testování. mySASY vždy vnímejte jako pomůcku, která může pomoci rozpoznat onemocnění s mírným předstihem. Základní výhodou je zvýšení pravděpodobnosti včasné identifikace onemocnění či rizikového stavu organismu neinvazivní metodou.

COVID-19 (nebo jiného onemocnění) pomocí mySASY

Upozorňujeme, že monitoring v akutní (již plně propuklé) fázi onemocnění nedoporučujeme. V rámci některých diagnóz může dojít v rámci obraných procesů k ovlivnění stavu organismu, a tedy i výsledků mySASY. 

V průběhu onemocnění dochází v těle k významné změně. Především léčba (medikace) a procesy spojené s vypořádáním se těla s onemocněním mohou vést k různým situacím a reakcím organismu, což se může projevitpoklesem kapacity, ale i jejím nárůstem. Všechny tyto reakce nelze porovnávat se standardními reakcemi organismu na tréninkové podněty, protože organismus jednoduše v době onemocnění nereaguje standardním způsobem. Na grafu výše vidíte případ, kdy měření v průběhu nemoci indikuje jen mírně sníženou aktivitu ANS, nicméně, kdyby se sportovec rozhodl přes příznaky nemoci zařadit tréninkovou jednotku, protože má dostatečnou úroveň kompenzace, pravděpodobně by to celou situaci ještě zhoršilo, ANS by se propadla a doba rekonvalescence prodloužila.

V případě onemocnění tedy doporučujeme mySASY odložit, onemocnění vyléčit a až poté opět začít měřit. Ve vztahu k prevenci onemocnění je, jak jsme zmínili, mySASY klíčové ve fázi nástupu nemoci a ve fázi návratu do tréninku po vymizení akutních projevů onemocnění.

Návrat do tréninkového procesu po prodělaném onemocnění

Při návratu po nemoci (především, ale nejen COVID-19) je důležité si uvědomit, že se jedná o opravdu zákeřnou nemoc, jež i bez příznaků může mít významný vliv na důležité lidské orgány (srdce, plíce či nervovou soustavu) – tzv. postcovidový syndrom. Ze zpětné vazby od našich klientů se dozvídáme, že pro rychlý, a především beznásledkový návrat do plného tréninkového režimu je zcela klíčové respektování základních doporučení, které skvěle zpracovali a zjednodušili ve Victoria VSC MŠMT ve spolupráci s MUDr. Jiřím Dostálem (k dispozici ZDE).

mySASY vám pomůže s postupným a hlavně optimálním návratem do tréninkového procesu. Díky monitoringu reakcí organismu na zvyšování intenzity a objemu zátěže můžete jednoduše rozpoznat impulsy, které byly nevhodné a které ještě organismus zvládnul jako například:

1. Nevhodný režim po návratu do tréninkového režimu, kdy došlo k úplnému propadu adaptační kapacity, čímž se prodlužuje další vývoj situace.

2. Optimálním dávkováním tréninku v návaznosti na změny v organismu svěřence se podařilo brzy dosáhnout návratu do klasického režimu.

Očkování a jeho vliv na tréninkový režim

Protože je cílem očkování vyvolat v těle imunitní reakci, je potřeba chápat očkování jako významný stresový faktor působící na centrální řízení organismu. Vnější projevy očkování nemusí proto být subjektivně vnímané, přesto je vnitřní systém očkováním signifikantně ovlivněn.

Ze zájmu o vysledování reakcí organismu na očkování proti COVID-19 jsme požádali vybrané zdravotníky, aby pomocí mySASY proměřili stav svého HRV ve dnech přímo po vakcinaci. Výsledky nám potvrdily očekávaný průběh, tedy výrazné snížení adaptační kapacity. U konkrétního obrázku výše šlo o silnou reakci (viz kolečko č. 5) snižující první den po vakcinaci celkový výkon ANSsnižující aktivitu doplňování a zvyšující spotřebu/aktivaci organismu. Celkové snížení adaptační kapacity a vychylující reakce způsobená vakcinací byly u tohoto subjektu pozorovatelné čtyři dny.

Dovolujeme si upozornit, že reakce na vakcinaci bude silně individuální a nemáme ještě vše ověřeno na větším vzorku probandů.

Z výsledku je zřejmé, že očkování způsobuje prudkou reakci organismu, což je žádoucí efekt z hlediska vakcinace, nicméně pokud toto sportovec nerespektuje, může v některých situacích, zejména pokud sportovec nepociťuje žádné vnější příznaky, dojít k postupné kumulaci centrální únavy. Jejím důsledkem není okamžitěpozorovatelné snížení výkonnosti, jako u běžných nemocí, ale z dlouhodobého hlediska tento stav nastat v důsledku podceněné úpravy tréninku může.

Tímto nechceme v žádném případě naznačit, že by bylo očkování jakkoliv negativní. Právě naopak! Chceme ovšem poukázat na skutečnost, že je nezbytné očkování dobře plánovat a ideálně se v období 14 dní před očkováním a po něm (jak při první, tak i při dalších dávkách) denně měřit pomocí mySASY. Tím může sportovec a jeho trenér dávkovat návrat do plného tréninkového režimu bez rizika kumulace centrální únavy.

Naše zásadní doporučení pro sportovce tedy je: Nezapomeňte, že imunitní reakci svého organismu na vakcinaci nemusíte cítit, nicméně velmi pravděpodobně se projeví ve vašem centrálním řízení, proto dávky vakcinace důkladně plánujte a sledujte stav své adaptační kapacity každý den, minimálně 14 dní před a 14 dní po aplikaci. Jenom tak budete mít jistotu, že je vše v pořádku.

TIP: Přečtěte si další články, kdy mySASY pomáhá s prevencí zranění, přetrénování a výkonnostní stagnace.


 

Zaujal vás mySASY? Stáhněte si aplikaci, registrujte se a získejte 14denní přístup ZDARMA! Zapůjčit si hrudní pás můžete ve vybraných prodejnách TriExpert také zdarma – více informací zde.

© 2024 mySASY