CZ EN DE NEW

mySASY v pěti krocíchzpět

mySASY v pěti krocích

Rychlá doba si žádá rychlé informace. Pokusili jsme se proto popsat mySASY v pěti krocích (na jejichž "prostudování" vám stačí 5 minut):

1. CO?
… mySASY měří?

Systém mySASY monitoruje klidovou srdeční frekvenci s přesnosti na 0,001 s.  Pomocí spektrální analýzy (SA) hodnotí její variabilitu (heart rate variability - HRV).


Hodnotí stav základního řídícího systému organismu (autonomní nervový systém - ANS), který funguje nezávisle na naši vůli a rozhoduje o všech aktivačních a regeneračních dějích v organismu.

2. PROČ?
… je informace důležitá pro řízení a zkvalitnění tréninku?

Je vědecky i prakticky prokázáno, že:
• Trénink při lepší výchozí HRV přináší vyšší nárůst výkonnosti než trénink při horší HRV *.
• Trénink/zatížení dlouhodobě zhoršující HRV způsobuje přetěžování organismu a nevyvolává správnou adaptační reakci a růst výkonnosti.
• Jakýkoli podnět (i zatížení) zlepšující HRV podporuje správnou adaptační reakci organismu.
• Jakýkoli podnět zhoršující HRV ovlivňuje negativně adaptaci a regeneraci organismu.

 

* Literatura

Kiviniemi, A.M., Hautala, A., Kinnumen, H., & Tulppo, M. (2007) Endurance training guided by daily heart rate variability measurements. European
Journal of Applied Physiology, 101: 743-751. -
ODKAZ
Kiviniemi, A.M., Hautala A.J., Kinnunen, H., Nissila, J., Virtanen, P., Karjalainen, J., & Tulppo, M.P. (2010) Daily exercise prescription on the basis of HR  variability among men and women. Medicine & Science in Sport & Exercise, 42(7): 1355-1363. - ODKAZ
Vesterinen V., Häkkinen, K., Laine, T., Hynynen, E., Mikkola, J., Nummela, A. (2015). Predictors of individual adaptation to high-volume or
high-intensity endurance training in recreational endurance runners. Scand J Med Sci Sports. Aug 6.
Vesterinen, V., Nummela, A., Heikura, I., Laine, T., Hynynen, E., Botella, J., Häkkinen, K. (2016). Individual Endurance Training Prescription with Heart  Rate Variability. Med Sci Sports Exerc. Feb 24.

 

3. JAK
… vypadají výstupy a jejich základní použití ?

→ Funkční věk

Čím je aktuální stav řídícího systému lepší, tím nižší bude naměřený funkční věk a naopak.

Funkční věk roste = organismus reaguje na předchozí podněty negativně.
Funkční věk klesá = organismus reaguje na předchozí podněty pozitivně.

 


→ Úroveň kompenzace

Hodnota na tachografu v % určuje, jak se organismus vyrovnal s předchozím zatížením:

50 – 95% - organismus se zatím zcela nevyrovnal s předchozí zátěží, případně byla předchozí zátěž příliš  nízká na to, aby vyvolala pozitivní adaptační změny = UPRAV ZATÍŽENÍ.


95 – 115% - ideální rozmezí kompenzace pro běžný trénink = POKRAČUJ V TRÉNINKU.


115 – 150% - organismus se vyrovnal výborně s předchozím zatížením, dostal se do fáze
superkompenzace, ta je vhodná pro intenzivní zatížení = VYDRŽÍŠ JEŠTĚ VÍCE.

 

 

→ Graf tréninkové kapacity

Přináší informace o rovnováze mezi aktivačními a regeneračními ději v organismu. Dlouhodobému sledování těchto dějů říkáme SPEKTRÁLNÍ MAPA.

Osa X – úroveň regenerace,

Osa Y – úroveň aktivace organismu.

Základní hodnocení vychází ze sledování změny polohy bodu znázorňujícího  výsledek v závislosti na předchozím podnětu (tréninku, zatížení, regeneraci).

 

 ► Posun vlevo dolů – signál nevhodného zatížení
= UPRAV ZATÍŽENÍ.
 ► Posun vpravo nahoru – signál nástupu SUPERKOMPENZACE
= PODNĚT VYVOLAL DOBROU ADAPTAČNÍ REAKCI.


 ► Posun vpravo – zlepšení regenerace a doplňování energie.
 ► Posun vlevo – zpomalení regenerace a doplňování zdrojů energie. 

 ► Posun dolů – rostoucí aktivace, optimální reakce na zátěž.
 ► Posun nahoru – snížení aktivace optimální reakce na snížení zátěže.

 

4. KDY
… měřit v závislosti na situaci?


Univerzální recept neexistuje. Záleží na cílech a očekávání. Základní doporučení zní:


A. Udělat prvních 15 měření v průběhu jednoho měsíce = stanovit si svůj Tréninkový profil, tak poznáte svou adaptační kapacitu.

- Výsledky převážně vpravo = výborná dispozice.

- Výsledky uprostřed = běžná dispozice.

- Výsledky často vlevo = zhoršená dispozice.


B. Jedinci se zhoršenou dispozicí mohou očekávat výraznější reakce na zatížení, tj. potřebu častěji „hlídat“ reakci organismu (obr. 1).

Jedinci s výbornou dispozicí mohou očekávat lepší adaptační reakci. Riziko přetížení je výrazně nižší (obr. 2).
Optimální frekvence měření je 2 – 4 x týdně (především po dnech, ve kterých předpokládáme změnu):
- po významném zatížení
- po cílené regeneraci
- při špatných subjektivních pocitech
- v situacích kdy nevíme, jakou reakci očekávat (dlouhý odpočinek, cestování, specifický režim, rekonvalescence, …)

Denně:
- Zpětnovazebné sledování efektu každodenního režimu,
- Ladění sportovní formy.

 

5. NENECHTE SE ZASKOČIT

…mySASY bourá zažité teorie

Pouze nová informace může být novým podnětem pro váš trénink. HRV vám ji jistě přinese.


Reálná. odpověď organismu, ne vždy odpovídá teoretickému předpokladu a subjektivním pocitům. Je ovlivněna všemi faktory vnějšího prostředí. MUSÍME VĚDĚT CO SLEDUJEME.

Pomoci mySASY např. zjistíte že:


• Pasivní odpočinek, od kterého očekáváte zvýšení regenerace může působit více jako stres - hledejte aktivní regenerační režim, který pomůže zlepšit výsledky/naladění ANS.

• Intenzivní zatížení, které jste považovali za hraniční vyvolává pozitivní adaptační reakci můžete jej dále opakovat do chvíle, než způsobí zhoršení výsledků/naladění ANS.

 Chování řídícího systému se interindividuálně liší. Především v závislosti na genetické dispozici a tréninkem vyvolaných změnách každý se musí naučit EMPIRICKY pracovat se svou vlastní dispozicí.

 

Registrujte se nyní a získejte 14 denní Trial zdarma.

  

 

 

Máte zájme o další novinky a tipy?

* indicates required

 

© 2024 mySASY
https://www.traditionrolex.com/24