CZ EN DE NEW

ERASMUS-SPORT-2021-SSCP Project No. 101050082 — NUTRI-Azpět

Nutriční hodnocení pro rozpoznání a prevenci poruch příjmu potravy a ochranu mladých sportovců před zdravotním rizikem

Projekt NUTRI-A se zabývá tématem ochrany sportovců, zejména těch nejmladších, před zdravotními riziky tím, že rozpoznává a léčí poruchy příjmu potravy a RED-S. Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o tomto problému mezi lidmi zodpovědnými za rozvoj mladých sportovců, zejména trenéry a dalšími odborníky ve sportovních klubech a svazech. Cílem projektu je dále vzdělávat mladé sportovce o důležitosti správné výživy pro ochranu jejich zdraví a dosahování lepších výsledků ve sportu. Některé výzkumy ve skutečnosti ukazují, že poruchy příjmu potravy mohou mít devastující účinky jak na zdraví, tak na výkonnost sportovců. Cíle projektu jsou 1) zhodnotit současnou situaci poruch příjmu potravy a RED-S u mladých sportovců, 2) chránit sportovce před zdravotními riziky jejich poučením o správné výživě a 3) zvýšit povědomí sportovních profesionálů o důležitosti odhalování a řešení problém poruch příjmu potravy a red-s u mladých sportovců.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím rozsáhlého nutričního hodnocení provedeného v 15 klubech ve 3 zemích EU, do kterého bude zapojeno 60 mladých sportovců obou pohlaví z různých sportovních disciplín. Výsledky hodnocení budou následně analyzovány a zahrnuty do guidelines pro přístup k diagnostice a léčbě poruch příjmu potravy a RED-S. Stanovených cílů bude dosaženo prostřednictvím multidisciplinárního přístupu projektového týmu složeného z profesionálů z oblasti sportovní výchovy, výživy, psychologie, medicíny a sportovních IT technologií. Konsorcium tvoří 4 organizace zastupující sportovní kluby, neziskové organizace a sportovně-technické společnosti pocházející ze Slovinska, České republiky a Chorvatska.

Výsledky projektu, Hodnotící zpráva o nutričním stavu sportovců a Směrnice pro přístup k diagnostice a léčbě poruch příjmu potravy a RED-S, budou šířeny a využívány všemi partnery projektu dalším sportovním profesionálům a zúčastněným stranám na místní, národní a evropské úrovni. úroveň. Očekává se, že projekt bude mít vliv na zvýšení povědomí o poruchách příjmu potravy u sportovců a pomůže je tak ochránit před zdravotními a bezpečnostními riziky v jejich sportovní kariéře.

Začleněním různých cílových skupin do hodnocení, podporovaného IT nástroji, přispívá projekt NUTRI-A k horizontálním prioritám inkluze a rozmanitosti ve sportu a inovativním postupům pro digitální transformaci. Vzděláváním o důležitosti správné výživy sportovců projekt přispívá ke konkrétním programovým prioritám podpory integrity a hodnot ve sportu a také k podpoře vzdělávání ve sportu a jeho prostřednictvím.

Hlavní výsledek projektu: Směrnice pro přístup k diagnostice a léčbě poruch příjmu potravy a RED-S

Project partners:

  • Lead partner:  TEAM11, SI – info@team11.si
  • Project partner 2:  TJ DUKLA FRENSTAT,Z.S., CZ – saky@volny.cz
  • Project partner 3:  BK MEDVEDGRAD-1998, HR – blajunkata@gmail.com
  • Project partner 4:  mySASY a.s., CZ – info@mysasy.com
  • Project duration: 1.5.2022 – 30.10.2023

Odkazy:

© 2024 mySASY