CZ EN DE NEW

Základní princip zobrazení a klíčové hodnoty

Základní princip zobrazení

V základním zobrazení je vidět (1)

- kalendář sloužící pro výběr dní, pro které jsou znázorněny informace ve vybraném zobrazení

- výsledky měření ve formě závisející na vybrané záložce (Dashboard, 2D graf, Funkční věk, Kompenzace, 3D graf)

 

Základní interpretace výsledků pomocí dostupných výstupů

Klíčové sledované hodnoty:

PA* – aktivita PARASYMPATIKU, čím je hodnota vyšší, tím lépe je organismus REGENEROVÁN (na 2D grafu osa X)

SY* – aktivita SYMPATIKU, čím je hodnota NIŽŠÍ (!!!), tím více je organismus AKTIVOVÁN, BRÁNÍ SE PŮSOBÍCÍMU STRESU (na 2D grafu osa Y)

TP* – (Total Power) Celkový výkon - celkový výkon hodnoceného (autonomního nervového) systému nezohledňující rozložení aktivity mezi jednotlivé větve. Čím je hodnota nižší, tím je nižší celková aktivita systému a má menší smysl zabývat se samotnou rovnováhou mezi SY a PA (na 2D grafu velikost znázorněného bodu)

SS* – Souhrnné skóre - hodnotící souhrnně celkový výkon a vzájemnou rovnováhu/vyladění obou větví systému. Čím vyšší hodnoty, tím více je organismus regenerovaný, lépe připravený na další zatížení a reakci na stres a naopak

* Hodnota 0 označuje průměr pro Vaší populační skupinu (pohlaví, věk). Možný rozsah hodnot je od -5 do 5.

FV – funkční věk - jeho stanovení vychází ze skutečnosti, že fyziologicky aktivita hodnocených systémů s věkem klesá. Hodnota ukazuje „jakému“ věku odpovídá aktuální stav monitorovaného organismu.

© 2024 mySASY
https://www.traditionrolex.com/24