CZ EN DE NEW

Základní interpretace výsledků ve 2D grafu

Pokud přirovnáme fungování a řízení organismu (prostřednictvím ANS) k fungování a řízení „klasického motoru“ platí:

Autonomní nervový systém (ANS) je jeho řídící jednotkou. Dvě větve ANS, sympatikus a parasympatikus, řídí dvě zásadní funkce motoru.

Parasympatikus (osa X) - řídí doplňování zásob energie. Působí jako benzínová “hubice”.

Sympatikus (aktivita na ose Y) - řídí (zvyšuje či snižuje) otáčky motoru. Působí jako plynový pedál.

Celkový výkon autonomního nervového systému  (velikost bodu) – množství aktuálně dostupné energie

mySASY je digitální diagnostika, která nám ukazuje, jak dobře máme v daný okamžik seřízený motor. Dokáže předpovědět co je potřeba udělat, abychom ho co nejlépe vyladili.

 

Na grafice přirovnávající funkce ANS k funkcím MOTORU (1) lze pak popsat jednotlivé kvadranty takto:

Pravý horní kvadrant (Obr. 1.1)

je vymezen pro kladné hodnoty PA a SY. Kvadrant 1 ukazuje převahu parasympatiku typickou pro zdravý a dostatečně regenerovaný systém. Optimální výsledek při méně intenzivním tréninku nebo na konci období vylaďování sportovní formy.

Pravý dolní kvadrant (Obr. 1.2)

nacházíme zde průsečíky kladných hodnot PA a negativních hodnot SY. Vysoká aktivita parasympatiku, ale ještě vyšší aktivita sympatiku. V kvadrantu 2 se nacházejí nejčastěji výsledky trénovaných a zdravých sportovců v průběhu intenzivního tréninku (optimální reakce na intenzivní trénink).

Levý dolní kvadrant (Obr. 1.3)

převažuje aktivita sympatiku nad již sníženou aktivitou parasympatiku. V tomto kvadrantu se nacházejí výsledky nedostatečně regenerovaných osob či osob v iniciální fázi přetížení, případně osob nemocných.

Levý horní kvadrant (Obr.1.4)

nacházíme zde nejčastěji průsečíky nízké aktivity parasympatiku a ještě nižší aktivity sympatiku. Tento stav je typický pro osoby ve špatné tělesné a duševní kondici, či nemocné.

Dlouhodobá lokalizace výsledků v levých kvadrantech se neslučuje se špičkovou sportovní výkonností.

 

Změna polohy výsledku aktuálního měření oproti předchozím měřením 

Vedle sledování aktuálního výsledků měření je vhodné sledovat i změnu oproti předchozímu stavu (pouze v případě, že se „minulé“ měření neodehrálo s výrazným časovým odstupem).

 

Posun vpravo – zlepšení regenerace a doplňování energie

Posun vlevo – zpomalení regenerace a doplňování zdrojů energie

Posun dolů – optimální reakce na zátěž, rostoucí aktivace

Posun nahoru -  optimální reakce na snížení zátěže

Posun vlevo dolů – signál nadměrného zatížení

Posun vpravo nahoru – signál nástupu SUPERKOMPENZACE

 

© 2024 mySASY
https://www.traditionrolex.com/24