CZ EN DE NEW

Rychlý start

Před měřením

Ve svém mobilním zařízení otevřete prostředí pro stahování nových aplikací (Android – Google Play, iOS – AppStore) - Vyhledejte aplikaci „mySASY“ - Stáhněte aplikaci do svého telefonu -Podle pokynů na displeji proveďte instalaci aplikace

Spusťte program - Přejděte na nastavení - Zadejte přístupové údaje, které jste získali při nákupu mySASY - Připněte si pás pro monitorování srdeční frekvence. Ujistěte se, že ho máte dostatečně pevně utáhnut. Nápis na vysílači musí být v „čitelné poloze“ - Stiskněte ikonu pro vyhledávání zařízení - Po několika sekundách by mělo být zařízení nalezeno - Vyberte jej a potvrďte nalezené zařízení tlačítkem na horní liště.

Přejděte v aplikaci na “Měření”. Na obrazovce je indikován připojený pás. Vidíte informaci o aktuální srdeční frekvenci a délce RR intervalu.

Před synchronizací zařízení s telefonem zapněte „Bluetooth“ přijímač v „Nastavení“ Vašeho telefonu!!!

Měření

Lehněte si a zmáčkněte tlačítko START (řiďte se pokyny na displeji zařízení) - Měření začíná prvním cca 2 minutovým lehem (měřená poloha je uvedena na obrazovce telefonu) - Po zvukovém signálu se postavte. Ve stoji se snímá 300 tepů, tj. trvá cca 4-5 minut - Po dalším zvukovém signálu se opět položte. V leže se snímá 300 tepů, tj. trvá cca 5 - 7 minut - Po signálu označujícím konec druhého lehu se měření automaticky ukončí.

Zadejte požadované informace týkající se Vašich subjektivních pocitů a posledního tréninku a odešlete data k vyhodnocení.

Práce s výsledky

Ihned po odeslání dat můžete na mobilním zařízení vidět a analyzovat aktuální výsledky.

K výsledkům se dostanete rovněž kdykoli po „přihlášení“ z www.mysasy.com.  

 
© 2023 mySASY