CZ EN DE NEW

Rosteme společně

S neustále narůstajícím počtem uživatelů rapidně narůstá množství dat a v nich uložených informací, které dostáváme prostřednictvím našeho systému k dispozici. To mám skýtá dosud netušené možnosti kontinuálního rozvoje systému a průběžného zdokonalování algoritmů využívaných k automatickému hodnocení. Protože zapracování nových informací do automatických hodnotících algoritmů bude vždy nějakou dobu trvat, budeme v této sekci průběžně prezentovat důležité informace, které by měli uživateli při práci se systémem a interpretaci výsledků brát v potaz. 

Všechny nové informace tak dáváme ihned zpět k dispozici uživatelům, díky, kterým jsme je získali.

© 2023 mySASY