CZ EN DE NEW

Proč monitorovat SA HRV?

Monitorování SA HRV je jediná neinvazivní metoda umožňující přesně hodnotit aktivitu sympatiku a parasympatiku, tj. obou větví autonomního nervového systému. Tj. systému, který řídí zásadní procesy a ovlivňuje stav lidského organismu autonomně = nezávisle na Vaší vůlí. 

Sledování/hodnocení celkové aktivity systému a především rovnováhy mezi jejími větvemi umožní:

  • sledovat, kdy dochází k fázi SUPERKOMPENZACE = kdy a jak je nejefektivnější realizovat další zatížení
  • hodnotit úroveň únavy a úroveň regenerace organismu
  • sledovat a hodnotit reakci organismu na dané tréninkové zatížení (příliš velké – zpomalení regenerace, příliš malé – nedostatečný tréninkový podnět) 
  • pomocí objektivního hodnocení úrovně regeneračního procesu hledat optimální způsoby a délky regenerace
  • umožní optimální dávkování a časování zátěže a odpočinku
  • vedle aktuální reakce sledovat i dlouhodobou adaptaci na tréninkové zatížení, vedoucí při správném tréninku ke zlepšování trénovatelnosti
  • předcházet nadměrnému zatěžování organismu a tím chronickému přetížení či přetrénování
  • hodnotit trénovatelnost – úroveň a rychlost regenerace organismu sportovce a tím míru sportovního talentu
  • realizovat takové úpravy tréninku, které povedou k optimalizaci tréninkového procesu
  • ladit přesně sportovní formu

mySASY je jediné mobilní řešení umožňující monitorování SA HRV kdekoli, s okamžitě online dostupnými výsledky umožňující okamžitou úpravu tréninku a životního rytmu. 

© 2023 mySASY