CZ EN DE NEW

Ovládání na mobilních zařízeních – „responzivní“ verze

Vzhledem omezeným zobrazovacím a ovládacím možnostem spojeným s využíváním aplikace na mobilních zařízeních existují některé odlišnosti v jejich ovládání.

Doporučujeme mobilní zařízení používat především pro základní znázornění aktuálně naměřených výsledků a jejich základní porovnání s předchozími vybranými informacemi.

Pro náročnější analýzy výsledků a práci s „Týmovým účtem“ doporučujeme využít osobní počítač.

Přes výše uvedené doporučení, by všechny informace, pokud nejsou uvedeny ve výpisu níže, měly být dostupné i v mobilní zobrazení aplikace.

Základní odlišnosti od ovládání verze pro PC uvádíme níže:

Informace „pravého panelu“

V mobilním zařízení nelze zároveň znázorňovat grafy prezentující výsledky měření a informace zobrazené v PC verzi v pravé části obrazovky. Tyto informace jsou v mobilní verzi přístupné z horního panelu.

Pro jejich vyvolání použijte dotyk na odpovídající ikonu (1). Informace skryjete pomocí „křížku“ (2).

 

 

3D graf

Vzhledem k požadavkům na výpočetní výkon potřebný pro zobrazení grafu je 3D graf dostupný pouze v PC verzi.

© 2023 mySASY