CZ EN DE NEW

Minimum komplikací, maximální efekt

Právě s tímto cílem byl celý systém mySASY postaven. Aplikace poskytuje několik typů výstupů. Poskytuje výstupy jak "Úroveň kompenzace" a "Funkční věk", které sdruží všechny sledované parametry do jedné snadno interpretovatelné hodnoty. Poskytuje také výstupy, které dávají, především v dlouhodobějším porovnání daleko detailnější přehled o vlivech tréninku a potenciálu využití systému mySASY pro úpravy tréninku a zatížení.

Pro využití maximálního potenciálu systému je proto vhodné získat detailnější informace o principech metody, koncipování výstupů mySASY a především jejich vztahu s tréninkovou teorii a praktickým využitím. Právě proto je tady mySASY Academy.

 

My Vám dáváme do rukou nástroje. Rozhodnutí kolik vlastní energie do jejich využívání vložíte a kolik času bude používání a případně získávání detailních informací věnovat, už je na Vás.

 
© 2023 mySASY