CZ EN DE NEW

Kdy monitorovat SA HRV?

Standardní měření

Jako "standardní" označujeme měření prováděné 1x denně. Pokud možno, vždy za stejných podmínek odpovídajících níže uvedeným pravidlům.  Takto prováděná měření jsou mezi sebou nejlépe porovnatelná a slouží k vytvoření "individuálního spektrálního profilu". Na základě něj pak probíhají výpočty "Aktuální kompenzace" a nastavení "Individuálního zobrazení" na 2D grafu. Zahrnutí měření nesplňujícího níže uvedené podmínky mezi "Standardní měření" může "individuální spektrální profil" znehodnotit. Parametry z něj vycházející pak mohou poskytovat zkreslené informace. 

Podmínky "Standardního měření"

Ideálně - ihned ráno

Připnout pás – zůstat ležet - spustit měření (2 min leh) – po signálu se postavit (snímání 360 tepů - test reakce na stres) – po signálu se položit (snímání 360 tepů v klidu - můžete ještě dospat)

* fakticky tak měření věnujete cca 4-6 min "extra" času denně při měření ve stoji. Čas měření vleže lze ještě pojmout jako součást ranního odpočinku.

 

Pokud nelze ihned ráno, pak v jiný (optimálně vždy stejný) denní čas, splňující tato kritéria:

  • V daný den ještě neproběhla žádná významná tělesná zátěž
  • Jste v relativním psychickém klidu, v klidném prostředí umožňujícím potřebný čas ležet
  • Nejdříve 3 hod po posledním vydatnějším jídle případně poslední kávě (cigaretě) …

 

Nestandardní měření

V principu umožňuje systém mySASY provádět měření (vždy v klidu dle uvedeného postupu LEH - STOJ - LEH), v kteroukoli denní dobu, v kterékoli situaci. Pokud budete tato měření provádět, je vždy potřeba označit je v "detailu měření" jako "Nestandardní" (automaticky se tak označuje každé další měření, pokud již v daném dní bylo jedno měření provedeno. První měření denně se automaticky označuje jako Standardní). 

Můžete toho využít např. ke sledování bezprostředního vlivu zatížení při měření ihned po tréninku, či v jiných experimentálních situacích.

Systém mySASY je však koncipován především pro hodnocení a analýzu opakovaných standardních měření, která poskytne nejlepší informace pro efektivní využití v tréninku. 

 

© 2023 mySASY