CZ EN DE NEW

Autonomní nervový systém (ANS) a jeho role ve sportovním tréninku

Prostřednictvím monitorování a hodnocení variability srdeční frekvence, kterou využívá systém mySASY, lze popsat stav autonomního nervového systému.

Všechny procesy v organismu, které se odehrávají bez lidského vědomí jsou řízeny autonomním nervovým systémem (ANS). Jeho základním úkolem je zabezpečit stálost vnitřního prostředí organismu.

Smyslem tréninku naproti tomu je, cíleně dávkovaným zatěžováním, narušit vnitřní rovnováhu organismu tak, aby v následném období regenerace zvýšil svou odolnost a nejlépe dosáhl uvedení vnitřní rovnováhy do lepšího než původního stavu - SUPERKOMPENZACE.

Úspěšný trénink, tedy vede organismus ke zvýšené schopnosti reagovat na další zatížení s vyšší kapacitou. Této schopnosti se říká ADAPTACE na zátěž, a proto je tzv. adaptační kapacita absolutně klíčová pro efektivitu sportovního tréninku.

Adaptační kapacita sportovce je přímo závislá na výkonnosti ANS, kterou tvoří dvě velmi důležité větve. Jedna z nich řídí spotřebu energie v organismu a druhá její ukládání.

 

Z toho vyplývá, že pokud dokážeme detailně sledovat stav ANS, především míru rovnováhy mezi výše uvedenými větvemi, dokážeme určit jaký je aktuální stav ADAPTACE organismu na předchozí zatížení.

 

Monitorování ANS prostřednictvím mySASY tedy umožňuje:

  • Sledovat, jak se organismus vyrovnává s předchozím zatížením.
  • Sledovat aktuální úroveň doplňování energetických zásob.
  • Sledovat aktuální úroveň kompenzace/adaptace.
  • Stanovit nástup superkompenzační fáze a tento plánovat.
  • Určit, kdy a jaký typ zatížení či regenerace má být aplikován pro maximální efekt tréninku.
  • Určit, kdy a jaký typ zatížení má na organismus negativní, tzv. detréninkový, vliv.
© 2023 mySASY