CZ EN DE NEW

Výsledky mySASY ve vztahu ke COVID19 u profi sportovců

Stále častěji se při konzultaci výsledků s trenéry objevují dotazy na možnost využití mySASY pro včasnou diagnostiku a další práci s COVID-19. S ohledem na to jsme pro vás připravili krátký článek, kde jednotlivá pozorování popíšeme.

1.    Včasná diagnostika COVID-19 (nebo jiného onemocnění) pomocí mySASY

Již před dobou „covidovou“ jsme spolu s našimi klienty registrovali případy, kdy, bez přímé vazby na předešlý tréninkový režim, došlo k nenadálému přesunu výsledku mimo běžné spektrum sportovce (zpravidla zmenšení kolečka a pokles Kompenzace pod 80%) na více než 2 dny. Na základě zkušeností trenérů využívajících mySASY máme potvrzeno, že pokud tento stav nezohlednili v tréninku (nesnížili plánovanou zátěž) a celkovém režimu svěřence, došlo v dalších dnech k plnému propuknutí onemocnění. Svědectví o tomto dávají např. světově známý triatlonový trenér, Luboš Bílek (ZDE), či trenér mladých atletických nadějí z ASK Slavia Praha, Petr Šarapatka (ZDE).

Podobný jev pozorujeme také v případech COVID pozitivních jedinců. Téměř ve všech případech, o kterých jsme byli informováni, došlo k razantnímu poklesu aktivity obou větví ANS cca 1-2 dny před prvním projevem příznaků onemocnění. Jedná se o velmi důležité období, neboť v tomto momentě sportovec již může být nakažlivý pro ostatní členy svého týmu/ skupiny, ale zároveň o tomto stavu ještě nemá ani ponětí, protože nemusí pociťovat žádná omezení v tréninku ani na svém zdravotním stavu. Pokles aktivity obou větví ANS v této fázi onemocnění se zpravidla neprojevuje ještě ani v klidové tepové frekvenci, tedy je pozorovatelný jen díky přesné diagnostice HRV. Naše doporučení v aktuální situaci je tedy vždy detailně a ideálně ve spolupráci se svěřencem prozkoumat možné příčiny takového zhoršení stavu nesouvisejícího s tréninkovým režimem a na základě těchto informací zvážit úpravu celkového režimu i tréninku. Tímto využitím mySASY může sportovec docílit dvojí výhody: 

  1. nenakazí své okolí v případě, že u něj záhy vypukne onemocnění COVID-19
  2. úpravou tréninkové zátěže lze předejit kumulaci stresových faktorů v začátku onemocnění, a tedy docílit jeho klidnějšího průběhu.

Někteří trenéři se nám přiznali, že když zkusili podobnou situaci (2 a vícedenní výkyv výsledku mySASY) v tréninku nerespektovat, se brzy po něm dostavila horečka nebo jiné příznaky onemocnění, což vedlo k delší době rekonvalescence, než u sportovců, kteří výsledek respektovali a průběh tréninku a režim upravili. V případě viróz (není potvrzeno u COVID-19), tak trenéři kolikrát žádný další průběh onemocnění neregistrovali a mohli po snížení zátěže pokračovat v dalším tréninku bez omezení. 
Naše doporučení tedy je:

  1. Pokud naměří jedinec velmi zvláštní (neočekávaný) výsledek, který se propadá mimo jejich běžné spektrum, zpravidla 80% Kompenzace a nižší, projděte se svěřencem možné příčiny takového výsledku a zvažte úpravu plánované zátěže.
  2. Pokud naměří jedinec druhý negativní výsledek následující den, doporučujeme trénink zcela vypustit a provést test na přítomnost COVID-19.

Vzhledem k tomu, že reakce na onemocnění může být vždy individuální deklarujeme, že nelze mySASY považovat ve vztahu ke COVID-19 za jakoukoli náhražku preventivního antigenního nebo PCR testování. mySASY vždy vnímejte jako pomůcku, která může pomoci rozpoznat onemocnění s mírným předstihem. Základní výhodou je zvýšení pravděpodobnosti včasné identifikace onemocnění či rizikového stavu organismu neinvazivní metodou.

2.    Sledování průběhu onemocnění COVID-19 (nebo jiného onemocnění) pomocí mySASY

Upozorňujeme, že monitoring v akutní = již plně propuklé fázi onemocnění nedoporučujeme. V rámci některých diagnóz může dojít v rámci obraných procesů k ovlivnění stavu organismu, a tedy i výsledků mySASY. 

V průběhu onemocnění dochází v těle k významné změně. Především léčba (medikace) a procesy spojené s vypořádáním se těla s onemocněním mohou vést k různým situacím a reakcím organismu, což se může projevit poklesem kapacity, ale i jejím nárůstem. Všechny tyto reakce nelze porovnávat se standardními reakcemi organismu na tréninkové podněty, protože organismus jednoduše v době onemocnění nereaguje standardním způsobem. Na přiloženém obrázku vidíte případ, kdy měření v průběhu nemoci indikuje jen mírně sníženou aktivitu ANS, nicméně, kdyby se sportovec rozhodl přes příznaky nemoci zařadit tréninkovou jednotku, protože „má dostatečnou úroveň Kompenzace“, pravděpodobně by to celou situaci ještě zhoršilo, ANS by se propadla a doba rekonvalescence prodloužila. V případě onemocnění tedy doporučujeme mySASY odložit, onemocnění vyléčit a až poté opět začít měřit. Ve vztahu k prevenci onemocnění je, jak jsme zmínili mySASY klíčové ve fázi "nástupu" nemoci a ve fázi návratu do tréninku po vymizení akutních projevů onemocnění.

3.    Návrat do tréninkového procesu po prodělaném onemocnění COVID-19 s pomocí mySASY.

Při návratu po onemocnění (i COVID-19) je především velmi důležité si uvědomit, že se jedná o opravdu zákeřnou nemoc, která i bez příznaků může mít významný vliv na důležité lidské orgány jako jsou srdce, plíce, či nervová soustava. Ze zpětné vazby od našich klientů se dozvídáme, že pro rychlý, a především beznásledkový návrat do plného tréninkového režimu je zcela klíčové respektování základních doporučení, které skvěle zpracovali a zjednodušili ve Victoria VSC MŠMT ve spolupráci s MUDr. Jiřím Dostálem (k dispozici ZDE). mySASY vám pomůže s postupným a hlavně optimálním návratem do tréninkového procesu. Díky monitoringu reakcí organismu na zvyšování intenzity a objemu zátěže můžete jednoduše rozpoznat impulsy, které byly nevhodné a které ještě organismus zvládnul viz. následující příklady:

1. Nevhodným režimem po návratu do tréninkového režimu došlo k úplnému propadu adaptační kapacity a tím se prodlužuje další vývoj situace.

2. Optimálním dávkováním tréninku v návaznosti na změny v organismu svěřence se podařilo brzy dosáhnout návratu do klasického režimu.

4.    Očkování a jeho vliv na tréninkový režim

Stále nejisté, ale velmi pravděpodobné, je očkování některých sportovců před olympijskými hrami v Tokiu 2021. Protože je cílem očkování vyvolat imunitní reakci v těle, je potřeba chápat očkování jako významný stresový faktor působící na centrální řízení organismu. Vnější projevy očkování nemusí proto být subjektivně vnímané, přesto vnitřní systém je očkováním signifikantně ovlivněn.

Ze zájmu o vysledování reakcí organismu na očkování proti COVID 19 jsme poprosili vybrané zdravotníky, aby pomocí mySASY proměřili stav svého HRV ve dnech přímo po vakcinaci. Výsledky nám potvrdily očekávaný průběh, tedy výrazné snížení adaptační kapacity. U konkrétního obrázku výše šlo o silnou reakci (viz. kolečko č.5) snižující první den po vakcinaci celkový výkon ANS, snižující aktivitu doplňování a zvyšující spotřebu/aktivaci organismu. Celkové snížení adaptační kapacity a vychylující reakce způsobená vakcinací byly u tohoto subjektu pozorovatelné 4 dny. Dovolujeme si upozornit, že reakce na vakcinaci bude silně individuální a nemáme ještě vše ověřeno na větším vzorku probandů.

Z výsledku je zřejmé, že očkování způsobí prudkou reakci organismu, což je žádoucí efekt z hlediska vakcinace, nicméně pokud toto sportovec nerespektuje, může v některých situacích, zejmena pokud sportovec nepociťuje žádné vnější příznaky, dojít k postupné kumulaci centrální únavy, jejímž následkem není okamžitě pozorovatelné snížení výkonnosti, jako u běžných nemocí, ale z dlouhodobého hlediska tento stav nastat v důsledku podceněné úpravy tréninku může.

Tímto nechceme v žádném případě naznačit, že by bylo očkování jakkoliv negativní. Právě naopak, je velmi důležité, aby sportovec měl jistotu, že na závody bude moci bez obav odcestovat a závod absolvovat. Chceme ovšem poukázat na skutečnost, že je nezbytné očkování dobře plánovat a ideálně se v období 14 dní před očkováním a po očkování (jak při první, tak i při druhé várce) denně měřit pomocí mySASY, aby mohl sportovec a jeho trenér dávkovat návrat do plného tréninkového režimu bez rizika kumulace centrální únavy.

Naše zásadní doporučení pro sportovce tedy je: Nezapomeňte, že imunitní reakci svého organismu na vakcinaci nemusíte cítit, nicméně velmi pravděpodobně se projeví do vašeho centrálního řízení, proto obě várky vakcinace důkladně plánujte a sledujte stav své adaptační kapacity každý den minimálně 14 dní před a 14 dní po aplikaci várky, abyste měli jistotu, že je vše v pořádku.

 

Abychom vám v tomto komplikovaném období pomohli nabízíme exkluzivní slevu 19% na nákup placených programů nebo hrudních pásů v našem eshopu (slevový kód: COVID19). Pokud byste měli zájem využít mySASY ve vašem týmu či klubu neváhejte se obrátit na team@mysasy.com. Akce platí do 30.4.2021.
© 2021 mySASY