CZ EN DE NEW

Odborný článek HRV u elitních fotbalistů.zpět

Variabilita srdeční frekvence koreluje s aktuální fyzickou výkonností (i) u elitních fotbalistů.

Už samotný název článku, který vyšel minulý měsíc v „Journal of Human Kinetics“ nás musel zaujmout. Jeho obsah je však natolik zásadní, že se o něj musíme podělit se všemi zájemci o informace na našem blogu. Kdo umí anglicky a má zájem studovat skutečně vědeckou publikaci, má níže odkaz na celý článek k dispozici. Pro ty ostatní přinášíme český výběr základních informací …

Hned v úvodu autoři uvádí, že nejčastějším komerčním přístupem k monitoringu HRV je využití „jednoduchého jednoho parametru“ (⇒časové domény), měřeného v leže. Konstatují však, že tento přístup popisuje poněkud zkresleně především aktivitu parasympatické větve ANS, která je podle nich s otazníky použitelná pro řízení aerobního tréninku ve vytrvalostních sportech. V týmových sportech se však výsledky těchto měření ukazovaly často jako kontroverzní. Za zásadní příčinu lze označit skutečnost, že výkon v týmových sportech je ovlivněn řadou parametrů souvisejících s intermitentním charakterem zatížení, využívajícím jak aerobních, tak anaerobních forem doplňování energie (rychlost, obratnost, síla, …). Krátký monitoring celkové HRV (pouze jeden parametr měřený v leže) se z toho pohledu jeví pro sledování úrovně adaptace a připravenosti realizovat zatížení v týmových sportech jako nedostatečný.

 

Pro získání relevantních výsledků je potřeba monitorovat obě větve ANS (sympatikus/spotřebu zdrojů i parasympatikus/doplňování zdrojů). Pro sledování aktivity sympatiku se navíc jeví pouze poloha v leže jako nevhodná. Ideální je aktivovat před měřením sympatikus změnou polohy – postavením.

 
Ve stručnosti řečeno studie dokazuje, že pouze měření ve dvou polohách (nejen leh, ale i stoj) s využitím metodiky monitorující aktivitu obou větví ANS umožňuje hodnotit aktuální adaptační kapacitu a připravenost podat maximální výkon ve všech sportech. Tj. i v těch, které nejsou závislé výhradě a vytrvalostním výkonu. Právě takovým systémem je mySASY … jehož zakladatelé tímto jasně deklarují, že s autory studie nikdy nepřišli do styku :).

 

Heart rate variability is correlated with perceived physical fitness in elite soccer players

Odkaz na celý článek: https://www.researchgate.net/publication/336845048_Heart_rate_variability_is_correlated_with_perceived_physical_fitness_in_elite_soccer_players

© 2021 mySASY