CZ EN

Tréninkový Profil

Díky desítkám tisíc dosavadních měření, která máme za sebou, dokážeme identifikovat čtyři základní tréninkové profily. Popíšeme a srovnáme s nimi i ten váš! Tréninkový profil ti ukáže, jak tělo odolává centrální únavě a reaguje na zatížení. Jak rychle či pomalu dokáže zregenerovat. Snadno tak zjistíte, kde právě máte potenciál ke zlepšení.

 

Čtyři tréninkové profily mySASY

Sledujte změnu polohy výsledku aktuálního měření oproti předchozím měřením

Stejně důležité jako sledování umístění aktuálního výsledku je hodnocení "dynamiky parametrů", posunu výsledků oproti předcházejícím měřením. Platí tyto zásadní principy:
Posun vpravo – zlepšení regenerace a doplňování energie.
Posun vlevo – zpomalení regenerace a doplňování zdrojů energie.
Posun dolů – aktivace organismu a rostoucí stres (optimální reakce na zátěž).
Posun nahoru – snížení aktivace.
Posun vlevo dolů – signál nadměrného zatížení.
Posun vpravo nahoru – signál nástupu superkompenzace.
 
Detailnější informace k interpretaci "dynamiky parametrů" v závislosti na zatížení najdete v mySASY academy

Doporučení virtuálního trenéra mySASY - slovní popis

Základní slovní doporučení dalšího tréninkového postupu je vytvořeno algoritmicky na základě výsledků aktuálního i předchozích měření a Vašich informací o průběžném tréninkovém zatížení.

 

Jak vypadají výstupy v rámci tréninkového profilu?

© 2020 mySASY