CZ EN DE

Dvě a více hodnocení -5 = znamení špatně technicky provedeného záznamu

Setkáváme se s případy, ve kterých odeslaný záznam obsahuje takové množství artefaktů (nežádoucích signálů), které způsobí nehodnotitelnost záznamu. V současnosti se to ve výsledcích projeví výskytem měření s dvěma, nebo více hodnotami -5 (viz. obrázek).

Pokud se takové měření na Vašem profilu vyskytne, smažte ho prosím. Pokud by ve výsledcích zůstalo, ovlivňovalo by negativně výpočet Vaší úrovně kompenzace.

Intenzivně pracujeme na tom, aby uživatel informaci o nehodnotitelnosti záznamu obdržel pomocí samostatné zprávy a výsledek vůbec nemohl ovlivnit úroveň kompenzace. O implementaci úpravy Vás budeme informovat.

Artefakty mohou mít dvě příčiny:

Technickou (nejčastější), způsobenou především vlivem nedostatečného utažení pásu, nedostatečným navlhčením elektrod, špatnou polohou pásu, špatným kontaktem elektrod s pokožkou (např. při "vpáčeném" hrudníku) atd.  Tu lze eliminovat správným postupem při následujícím měření (utažením, navlhčením, úpravou polohy pásu, ...).

Biologickou (velmi zřídka), způsobenou nemožností správného snímání EKG pomocí dvou svodů, využívaných při měření pomocí pásu (příčinou je zpravidla nestandardní orientace elektrické osy srdeční). I pro tento případ máme řešení (pokud máte na tento případ podezření = nedaří se Vám opakovaně provést hodnotitelné měření, kontaktujte nás na info@mysasy.com). 

© 2021 mySASY